Commercieel vastgoed
Vitaal vastgoed rendeert beter! Uw gebouwen of complexen onderscheiden zich door te bieden wat de markt vraagt. Ons maatwerk varieert van een cosmetische ingreep tot volledige renovatietrajecten. We zetten onze ervaring en expertise in voor uw rendament. Samen met u vertalen we uw commerciële visie naar een concreet actieplan voor nu en later. Met Hagemans Vatsgoedonderhoud hebt u één aanpreekpunt voor al uw onderhoudswerkzaamheden. En dat zorgt voor een gezond rendament.

 

Corporaties

Zorg