5 comakers voor al het planmatig onderhoud

Mitros sloot recent een intentieovereenkomst met 5 partijen die voor langere termijn alle planmatig onderhoud voor Mitros gaan uitvoeren. De opdrachten ter waarde van 12 tot 14 miljoen euro per jaar worden gelijk verdeeld onder de 5 partijen en dat gebeurt in onderling overleg. De 5 partijen concurreren niet meer met elkaar op prijs, maar werken samen met Mitros aan verbetering van de kwaliteit. De langjarige samenwerking vormt een goede voedingsbodem voor innovatie en procesoptimalisatie. Op deze manier werkt Mitros eraan om de beste sociale huisvester van Nederland te worden. De vijf nieuwe comakers van Mitros zijn Rutges Vernieuwt, SW Vastgoedverbetering, Talen Vastgoedonderhoud, Wits Utrecht en Hagemans Vastgoedonderhoud. Deze vijf partijen gaan in ieder geval een jaar voor Mitros alle planmatig onderhoud uitvoeren. Het is de bedoeling dat daarna een nieuwe contractperiode volgt.

 

Professionalisering opdrachtgeverschap

Mitros professionaliseert op deze manier haar opdrachtgeverschap. Door een langere termijn van samenwerking af te spreken ontstaat er meer ruimte voor innovatie, het verbeteren van onderhoudsprocessen en voor meer aandacht voor de tevredenheid van huurders. Uiteindelijk profiteren de huurder en zijn huis hier het meeste van.

 

Selectietraject

Aan deze keuze is een gedegen selectietraject vooraf gegaan waarbij na de eerste selectie van de longlist er een shortlist van 11 partijen overbleef. Hierna volgde een marktconsultatie waarbij alle 11 partijen zijn bezocht door Mitros. Daarna is gevraagd of alle 11 partijen in een visiedocument en pitch konden aangeven waarom zij de juiste partij waren voor Mitros. Uiteindelijk leidde dit tot de keuze van deze vijf partijen.

 

Kwaliteit boven prijs

De vijf partijen zijn bevraagd op hun visie op de onderhoudsopgave die Mitros heeft, op hun ervaring hiermee en op hoe zij zorgen voor een hoge tevredenheid bij de huurders van Mitros én bij Mitros als opdrachtgever. Mitros heeft gezocht naar een goede mix van bedrijven die elkaar aanvullen. De prijs was tijdens de pitches nog géén selectiecriterium. Projectleider Valentijn Nouwens: “We hebben gevraagd wat ze Mitros gingen brengen, maar ook wat ze wilden halen. Elke partij moet een behoefte hebben om te leren en te ontwikkelen. We hoopten bij elk gesprek dat we verrast zouden worden en dat is soms zeker gelukt.” Mitros kijkt uit naar de samenwerking en heeft grote verwachtingen van deze nieuwe rol als opdrachtgever.

Quadrant wordt partner van Talis in RGS-onderhoud. Woensdag presenteerden wij, Stef Cuppens, Carel en Rob Hagemans, aan Talis onze plannen om elkaar te versterken binnen en buiten Nijmegen. Quadrant is de samenwerking tussen Hagemans Vastgoedonderhoud en Cuppens +Zn Aannemers. In dit verbond zijn de missie en ambitie voor het vastgoedonderhoud van twee Nijmeegse familiebedrijven samengevoegd voor de voorbereiding en uitvoering van de resultaatgerichte samenwerking in het onderhoud voor woningcorporatie Talis. De quadranten verbeelden de 4 partners in de cirkel van duurzaam en toekomstbestendig wonen. Allereerst de huurder/gebruiker van het vastgoed, dan de partij die de woningen beheert en als laatste de twee partijen die staan voor het onderhoud, Hagemans en Cuppens. De vastgoedopgave voor de komende jaren is bij ons in goede handen. De Quadrant, het instrument waarmee zeelieden in de late middeleeuwen hun positie bepaalden, bepaalt vanaf nu ook onze gezamenlijke positie. We voegen weer een nieuwe bladzijde toe aan de lange historie van onze familiebedrijven!

 

Het overheidsbeleid heeft het verdienmodel van woningcorporaties onder druk gezet. Een zichtbaar gevolg is dat het vastgoed gezien wordt als verdienmodel voor de overige taken en verantwoordelijkheden van een corporatie. Dat leidt bij de meeste corporaties tot toepassing van het Driekamermodel, waarbij het vastgoed het rendement moet opleveren om de maatschappelijke doelen te kunnen realiseren. Woningcorporaties ontwikkelen zich zo tot ‘sociale beleggers’. Zowel het opdrachtgeverschap als het opdrachtnemerschap moeten als gevolg hiervan verder professionaliseren. De moderne, regisserende woningcorporatie neemt in het beheer en onderhoud afscheid van de technisch voorschrijvende rol. Ze moet dan wel de juiste ‘cast’ om zich heen verzamelen. Aan beide zijden is dan behoefte aan ander gedrag, andere competenties, andere methoden en vooral ander leiderschap: van wantrouwen naar gecontroleerd vertrouwen. Voor een deel loslaten, maar vooral: anders vasthouden.

 

Kijkend naar het bovenstaande voorzie ik een wereld zonder projecten. Met nieuwe samenwerkingen, volgens een procesmatige, outputgerichte aanpak. En met een integratie van de verschillende vormen van onderhoud. Het onderscheid tussen niet-planmatig onderhoud, planmatig onderhoud en groot onderhoud is kunstmatig. Het gaat immers om hetzelfde bezit, hetzelfde vastgoed, dezelfde euro. De bestuurlijke en administratieve schotten ertussen zijn hinderlijk en staan innovatie en efficiency in de weg. Actueel overheidsbeleid maakt dat de spelregels veranderd zijn. Hoogste tijd dus om ook het speelveld aan te passen, naar een speelveld zonder schotten.

 

Bij een familiebedrijf denken we in generaties i.p.v. kwartalen. In beeld: de generatie van 1979 en 2017. Deze 17 in 2017 aangenomen mensen zijn het begin van weer een nieuwe Hagemans-generatie die stáát voor continuïteit en gáát voor nieuwe ontwikkelingen.

 

Samenwerken kan ook anders! KleurrijkWonen kiest voor een langdurige resultaatgerichte samenwerking in het planmatig onderhoud samen met Hagemans, Nijhuis/Wolters en Rutges Vernieuwt. We organiseren over de eigen organisatiegrenzen heen. Zo ontstaan slimmere processen, betere onderhoudsscenario’s en een gezamenlijke verantwoordelijkheid om maximaal te presteren voor de huurders van KleurrijkWonen. Deze nieuwe manier van samenwerken past bij de ambities van alle partijen. In gezamenlijkheid gaan we ons hard maken om onze ambities waar te maken en te vertalen naar voordelen voor de huurder. De basis is gelegd om samen verder te groeien!